ЧИТАЛИЩЕ "ЧЕСТОЛЮБИЕ-2010Г."

My blogs

About me

Location Раковски, Раковски, Bulgaria
Introduction е обществена институция, чиято мисия е да подпомага развитието на гражданското общество чрез предостяване на възможности за включване в разнообразни дейности за личностно и общностно развитие.