ഗോപക്‌ യു ആര്‍

My blogs

About me

Gender Male
Occupation നിയമവിഭാഗം
Location ആലുവ, കേരളം, India
Introduction സ്വപ്നങ്ങളേക്കാള്‍ സ്വപ്നഭംഗങ്ങള്‍ കൈമുതലായുള്ള -ഒരു നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരന്‍ "പറഞ്ഞതൊക്കെയും പതിരായി പോയി..... പറഞ്ഞു തുടങ്ങവെ പാതിരായും പോയി"
Interests വായന, ദിവാസ്വപ്നം കാണല്‍
Favorite Movies എലിപത്തായം, ദേവദൂതന്‍...
Favorite Music നാടന്‍ പാട്ടുകള്‍
Favorite Books ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം...