വഴിപോക്കന്‍ | YK

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Science
Occupation കുതിരക്കച്ചവടം
Location വെല്ലിംഗ്റ്റന്‍, ന്യുസീലാന്റ്
Links Audio Clip
Introduction പേര് യാസര്‍ സ്വദേശം നാദാപുരം - ഇരുട്ടത്തിരുന്നു വെളിച്ചത്തെ പറ്റി ഗവേഷിക്കുന്നു