Luật sư Đông

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation Luật sư
Introduction Hỗ trợ thủ tục pháp lý trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Đất Đai, Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh doanh thương mại, tham gia đại diện tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng...