కంది శంకరయ్య

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation విశ్రాంత తెలుగు పండితుడు
Location Warangal, Telangana,, India
Interests పుస్తక పఠనం, యాత్రలు
Favorite Movies మాయాబజార్, మిస్సమ్మ, సువర్ణసుందరి, గుండమ్మ కథ, రాజు-పేద, కన్యాశుల్కం
Favorite Music త్యాగరాజ కృతులు, అన్నమయ్య పదాలు, రామదాసు కీర్తనలు
Favorite Books జేమ్స్ హాడ్లీ చేజ్ నవలలు