Zuzana Girmanová

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Consulting
Occupation Patentový zástupca, Marketingový konzultant
Location Slovakia
Introduction Som majiteľkou patentovej a známkovej kancelárie, v ktorej sa zaoberáme rôznymi oblasťami duševného vlastníctva, najmä ochrannými známkami, dizajnami a patentami. Mojou doplnkovou kvalifikáciou z predchádzajúcej profesnej orientácie je marketing. Práva duševného vlastníctva a marketing sa vzájomne posilňujú a ovplyvňujú. Verím v to, že marketing je základným prvkom stratégie podnikania. Pomáham ľuďom chrániť ich dobré nápady a aplikovať ich pomocou marketingu v praxi.