ඉන්ද්‍රජිත්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation student
Location මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව, Sri Lanka
Introduction ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් /මිනිසෙක්
Interests blogging, cricket
Favorite Movies අබා
Favorite Books මහරජ ගැමුණු