Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

My blogs

About me

Introduction is een open samenwerkingsverband tussen verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties. Het ziet erop toe dat Nederland haar verplichtingen uit het VN-Vrouwenverdrag nakomt. De organisaties in het Netwerk doen dit onder meer via gezamenlijke lobby-activiteiten, acties en door het schrijven van de schaduwrapportage. Zie ook: http://www.vn-vrouwenverdrag.nl/