PERSAMA

My blogs

About me

Introduction Persatuan Mahasiswa Melaka Universti Malaya ( PERSAMA )merupakan sebuah persatuan yang berorentasikan kenegerian. Objektif utama persatuan untuk mengeratkan persaudaraan sesama ahli dan menjaga kebajikan, seterusnya menjadi platform untuk ahli persatuan membina jati diri yang cemerlang dari sudut akademik dan sahsiah diri. " BERSAMA PERSAMA MENCIPTA KEGEMILANGAN". Email PERSAMA: persama08@gmail.com