นักเรียนกฎหมาย

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation รับราชการ
Location Samut Prakan, Thailand
Links Wishlist
Introduction พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ