Shraddha Bhowad

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location मुंबई, India
Introduction सध्या ’शब्द-पट’चा ब्लॉग मोडः ओन्ली फॉर ब्लॉग अॉथर

वेचलेल्या नवीन लम्हयांसह लवकरच परतू, प्रॉमिस!
आस्ता प्रोन्तो आमिगोज! होपफुली याच महिन्यात!