Esoteerisen maantieteen koulu, Marko Leppänen

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Helsinki, Finland
Introduction Perustin 1992 ja systematisoin maantieteen gradussani 1994 esoteerisen maantieteen koulukunnan. Se pyrkii alueiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, ja perustuu polariteetin hypoteesiin, jonka mukaan kokonaisuudet elävät toisiaan täydentävistä vastakohdista. Tieteenalan tärkeä sovellus on periferiaterapia, joka korostaa muun muassa jungilaista syvyyspsykologiaa hyödyntäen keskus- ja periferia-alueiden sekä -elementtien tasa-arvoista merkitystä kaikilla hierarkiatasoilla. Katso lisää blogitekstistä "Perusteita: esoteerinen maantiede ja sen sovellus periferiaterapia." (elokuu 2008)