Sekce zpravodajství

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Occupation Translation & Activism
Location Czechia
Introduction Tibet česky je členem Mezinárodní sítě organizací na podporu Tibetu (ITSN, www.tibetnetwork.org). Věnujeme především překládání zahraničních zpráv o Tibetu. Usilujeme o větší propojení sympatizující české veřejnosti s tibetskou exilovou komunitou a pomoc Tibetu skrze mezinárodní spolupráci. Kontakt: tibetcesky@gmail.com