Tên Hiển Thị

My blogs

About me

Introduction Đó là một động vật có đầu, mình và tứ chi, tên khoa học là Homo sapiens, nó có rất ít lông, chỉ có ở một số nơi cần thiết, nó có cha mẹ, sống trên Trái đất, thường xuyên ở trong nhà và mặc vải được liên kết với nhau bằng chỉ.
Interests Cạp kèn harmonica cùng một số sở thích bình thường của một con người mà không tiện nói ra...
Favorite Movies Kinh dị
Favorite Music Nhiều thể loại
Favorite Books Nhiều loại sách