Administrator

My blogs

About me

Industry Education
Location Ђулићи - Теслић, РС, БиХ, Bosnia & Herzegovina
Introduction Јавна установа Основна школа „ИВО АНДРИЋ“ (некада ОШ „Бранко Маркочевић“), из Ђулића, почела је са радом у школској 1953/1954. години. Донацијом Владе Норвешке школа је реконструисана 2000. године, а 2010. године школа је, захваљујући средствима Министарства просвјете и културе РС, добила салу за физичко васпитање и додатни учионички простор, чиме су стечени услови за нормалан рад школе. Настава се изводи у предметној и разредној настави у централној и три подручне школе (у Горњем Теслићу, Горњем Ранковићу и Влајићима). У свом досадашњем раду, а и сада, школа је постизала и постиже запажене резултате у наставним и ваннаставним активностима.