ΦΟΑΠΘ

My blogs

About me

Location Thessaloniki, Greece
Introduction Ο Φωτογραφικός Όμιλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ο.Α.Π.Θ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, φοιτητικός, πολιτιστικός σύλλογος. Από το 1987, έτος ιδρύσεώς του, έως και σήμερα προωθεί τη φωτογραφία στο χώρο του Α.Π.Θ. αλλά και της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Στον κύκλο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται σεμινάρια φωτογραφίας, εκθέσεις, διαλέξεις και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις φωτογραφικού κυρίως ενδιαφέροντος. Για επικοινωνία με τον όμιλο: foapth@yahoo.com
Interests Τι άλλο; Φωτογραφίες!