ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ )

My blogs

About me

Industry Student
Occupation photographer
Location Blk 357C, Admiralty Drive, , #02-126, SINGAPORE 753347 ( Senbawang MRT ), Singapore
Introduction မံုရြာျမိဳ ့မွာ ေမြးျပီး ဓါတ္ပံုလုပ္ငန္းနဲ ့ အသက္ေမြးခဲ့သူတစ္ေယာက္- ခေရေတြအတူတူေကာက္ေပးခဲ ့ဘူးတဲ ့ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္တည္းကိုသာခ်စ္ရင္း - အခ်စ္ကို ကိုးကြယ္ခဲ့သူ
Interests Photo, Design and Poem
Favorite Movies Princess and photographer
Favorite Music စိုင္းထီးဆိုင္ ရဲ ့ မင္းခေယာက္်ား
Favorite Books ဂ်ဴး ရဲ ့ အမွတ္တရ