Kristina Alsér

My blogs

About me

Location Växjö, Kronobergs län, Sweden
Introduction Med erfarenheter från företagarvärlden, och från en mängd styrelseuppdrag vill jag bidra till länets och länsstyrelsens utveckling. Förändringstakten är snabbare än någonsin och globaliseringen inte något vi kan välja eller välja bort. För att vara konkurrenskraftiga behöver vi samverka, kraftsamla och dela erfarenheter över alla gränser. Här ser jag Länsstyrelsen som en viktig motor. Våra medarbetare har bredd och spets som behövs för en rättssäker och hållbar samhällsutveckling. Vi har en viktig roll och med Residenset som länets mötesplats för strategiska samtal har vi fantastiska möjligheter att tillsammans med övriga samhället göra skillnad.