யாஸிர் அசனப்பா.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Construction
Occupation Quantity Surveyor (Civil)
Location அபுதாபி, United Arab Emirates
Introduction பீத்திக்கொள்ளும் அளவுக்கு ஒன்னுமில்லீங்க்
Interests Reading Books, Watching Comedy Movies, Chatting with Friends, Cooking.