සරත් ලංකාප්‍රිය

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Maritime
Occupation Consultant
Location Sri Lanka
Links Audio Clip
Introduction සිංහලයෙක් දමිලයෙක් මුසල්මානුවෙක් බර්ගරයෙක් නෙවෙයි ලාංකිකයෙක්...ජීවිතය නමැති වැලි තලාවේ පිය සටහන් කීපයක් තබා මියෙන්නට පතන සාමාන්‍ය මිනිහෙක්
Favorite Music දළදා මාලිගාවේ තේවාව වෙලාවට ඇහෙන බෙර වාදනය, කැලේ ගහක් යට ඇස් පියාගෙන අහන කුරුලුගීත, ආයිත් අහන්න පුලුවන් නම් අම්මගේ කටහඬ තරම් එක සංගීතයක් වත් මට වටින්නේ නෑ

The squish of mud between your toes; how would you live your life as a frog?

We are frogs in a well anyway !