Związek Buddystów Zen "Bodhidharma"

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Location ul. Filmowa 32, 04-935 Warszawa-Falenica, Poland
Introduction tel./fax: (22) 872 47 57 buddyzmzen@gmail.com www.buddyzmzen.pl Konto nr 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 w banku PKO BP SA