ഭ്രാന്തന്‍ ( അംജത് )

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Marketing
Occupation Manager
Location Cochin, Kerala, India
Introduction കാലം മായ്ച്ചു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നും വാക്കുകളാക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രം....
Interests reading, writing, net browsing
Favorite Books കാലം, നാലുകെട്ട്, ഉദകപ്പോള, ഖസാകിന്റെ ഇതിഹാസം, മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍, ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍, ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ