ജാഫര്‍ മണിമല

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Occupation എന്തിനാ വെറുതെ..
Location മണിമല, കുറ്റിയാടി, India
Links Audio Clip
Introduction ഞാന്‍ ജാഫര്‍ മണിമല. ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത പ്രവാസ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം.. കറി വേപ്പില കണക്കെ വലിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജന്മം..അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അസ്തമിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍, എനിക്കു തോന്നുന്നവ കുറിച്ചിടാനിടം തന്ന ഈ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഗൂഗ്ള്‍ അമ്മച്ചിയോട് നന്ദിയുണ്ട്..
Interests ഉപകരിക്കുന്നവയൊക്കെ..
Favorite Movies നല്ലതൊക്കെ
Favorite Music ഹൃദയസ്പൃക്കായതൊക്കെ...
Favorite Books all typs....