தமிழன்-கறுப்பி...

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Tourism
Location Sri Lanka
Introduction வேற்று கிரகத்தின் இளவரசன்... ஒரு பெண்மையிடம் தோற்றவன்... வாழ்வதற்காய் பூமிக்கு வந்தவன்...
Interests வாழ்தல்... மொழியினூடும் சாலைகளினூடும் ஆன பயணங்கள்...