Καραούλης Γεώργιος

My blogs

About me

Gender Male
Location Greece
Links Wishlist
Introduction Τα εφτά που δεν πρέπει να έχεις: Πλούτο χωρίς μόχθο, Γνώση χωρίς χαρακτήρα, Πολιτική χωρίς αρχές, Απόλαυση χωρίς συναίσθημα, Εμπόριο χωρίς ήθος, Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, Αγάπη χωρίς θυσία. - Μαχάτμα Γκάντι
Favorite Books Η απολογία του Σωκράτη