อ้อมเทคโนฯ07

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Law
Location American Samoa
Introduction ลูกนก ทองเงิน เรียนเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชื่อเล่น.... อ้อม ที่อยู่.... 75/1 หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันเกิด 27 ธันวาคม พ.ศ. 2528 อายุ.... 23 ปี การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขมร มัธยมศึกษา.... โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่.... ชั้นปีที่4 ภาควิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กรุ๊ปเลือด....โอ งานอดิเรก.... ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทำกับข้าว/ขนมหวาน กีฬาที่ชอบ.... ว่ายน้ำ วอลเล่บอล สัตว์เลี้ยง.... สุนัข สีที่ชอบ.... สีม่วง สีแดง อาหารที่ชอบ.... ราดหน้า/ทุเรียน เบอร์มือถือ.... 085-938xxxx E-mail.... looknokkai@hotmail.com คติประจำใจ....หนึ่งครั้งที่ผิดพลาด คือฉลาดอีกหนึ่งเรื่อง
Favorite Books love mom เหมือนแม่เพียงครื่งก็พอใจ