Jessica Parland-von Essen

My blogs

About me

Industry Science
Location Finland
Introduction Jag är informationsspecialist, historiker och jobbar med öppen forskningsdata. MetaX and Etsin PO at CSC.