Andøy padleklub

My blogs

About me

Location Andenes, Norway
Introduction Klubben ledes av Berit Karlsen. Tore Berg er nestleder. Odd Gunnar Sjåfjell og Tor Arne Vik er valgt som styremedlemmer. Ungdomsmedlem er Einar Brensholm. Ann-Mari Kiil er kasserer og sekretær.