Сдружение за инициативи по заекването

My blogs

About me

Introduction е сдружение с нестопанска цел, насочено към хората, които заекват, чийто брой в България е над 70,000 души.Нашата мисия е да даваме информация за заекването, терапията му и всичко, свързано с проблема, на хората, които заекват, на родителите на заекващи деца, както и на цялото общество. Да вдъхнем повече самочувствие на хората, които заекват, да покажем, че заекването не е дефект, а особеност на речта, да популяризираме проблема и да учим на толерантност към него.Нашата визия е общество, в което заекващите хора не се срамуват и не изпитват вина заради заекването си. Общество, което приема хората, които заекват такива каквито са – хора като всички останали, заслужаващи уважение както всяко едно човешко същество