Bệnh viện mắt Việt Nhật

My blogs

About me

Location 122 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Introduction Bệnh viện Mắt Việt Nhật là một trong hai Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa mắt tại Hà Nội. Bệnh viện được sáng lập bởi một bác sĩ Nhãn khoa người Nhật Bản vào tháng 11/2009. Chính vì vậy, bệnh viện được thiết kế theo phong cách Nhật, với lối kiến trúc giống như các bệnh viện mắt tại Nhật Bản. #benhvienmat , #chuyenkhoamat #nhankhoa #mocanthi #phauthuatkhucxa #khammat Địa chỉ:122 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Phone: 0985 670 637 - 024 3974 8307 Email: matvietnhat122@gmail.com Website: https://matvietnhat.com/ https://www.linkedin.com/in/matvietnhat/ https://500px.com/p/matvietnhat https://www.pinterest.com/matvietnhat/
Interests Bệnh viện Mắt Việt Nhật là một trong hai Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa mắt tại Hà Nội. Bệnh viện được sáng lập bởi một bác sĩ Nhãn khoa người Nhật Bản vào tháng 11/2009. Chính vì vậy, bệnh viện được thiết kế theo phong cách Nhật, với lối kiến trúc giống như các bệnh viện mắt tại Nhật Bản. #benhvienmat, #chuyenkhoamat #nhankhoa #mocanthi #phauthuatkhucxa #khammat Địa chỉ:122 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Phone: 0985 670 637 - 024 3974 8307 Email: matvietnhat122@gmail.com Website: https://matvietnhat.com/