Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Science
Occupation Vēstures pētniecība un popularizēšana
Location Rīga, Latvia
Introduction Dažādu vēstures virzienu izpēte; vēstures popularizēšana un intereses par vēsturi veicināšana sabiedrībā; biedrības biedru izglītības līmeņa celšanas atbalstīšana; veicināt un uzturēt kontaktus ar vēstures izpētes organizācijām Latvijā un ārzemēs. kontakti: vesturesbiedriba@gmail.com +371 29864234 (Andris) Rekvizīti: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība Reģ. Nr. 50008112301 Citadele banka AS SWIFT kods: PARXLV22 LV46PARX0013093640001
Favorite Books Gajs Kornēlijs Tacits "Ģermānija"