अमित

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location सातारा, महाराष्ट्र, India
Introduction मी कोण? मी अगदी तुमच्यासारखाच, तुमच्यातलाच एक. फ़क्त थोडासा वेगळा. :)
Favorite Movies मराठीत, श्वास, गोष्ट छोटी डोंगराएवढी, अशी ही बनवा बनवी, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय, चौकट राजा, इ. इ... इंग्रजीत, शिंडलर्स लिस्ट, द सिक्स्थ सेन्स, लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्ज, इ.टी., गांधी, बॉर्न आयडेंटीटी (आणि सेरीज), ब्लड डायमंड, जुरासीक पार्क, एम.आय.बी., इ. इ.... हिंदी मधेही खूप आहेत. बरेच आहेत जागा पुरणार नाही.
Favorite Music कानाला सहन होऊ शकेल असे कोणतेही...
Favorite Books खूSप आहेत... त्यांच्या विषयी लिहीण्यासाठी एक वेगळी अनुदिनी (ब्लॉग) काढावी लागेल.