ครูเสกสรรค์ เด่นดวงใจ

My blogs

About me

Introduction บ้านเกิดคลองตาจ่า อ.อางคนที จ.สมุทรสงครามเรียนจบป.6 ที่ร.ร.คลองตาจ่า มัธยมที่เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เรียนครูที่ม.ราชภัฎจอมบึง เริ่มทำงานครั้งแรกที่อ.ตาพระยา จ.สระแก้วเมื่อ12ปีที่แล้วปัจจุบันอยู่ร.ร.บ้านหนองเป็ดอ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี มีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั่วโลก และขอให้โลกนี้จงสงบ สุข .... สวัสดีครับ
Interests http://fedho.com/image/view/14459
Favorite Movies http://fedho.com/image/view/14461