ලොකු පුතා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Sri Lanka
Introduction විදුලි එළියෙන් රෑ අහස බොඳ නොවිච්ච, වාහන දුමෙන් වාතලය දුෂණය නොවිච්ච රෑ අහසක තරු දිහා බලන්න, ටෙලිවිසන් වල ගොර ගොර සද්දේ නැති නිස්කලංක පරිසරයක මං පුංචි කාලේ හිටපු විදිහටම ආපහු ඉන්න පෙරුම් පුරන්නෙක්මි.
Interests වන සතුන් ජායාරුපකරණය සහ අධ්‍යනය, වන වැදීම, පරිවර්තන පොත් කියවීම
Favorite Music පැරණි ගීත....
Favorite Books පරිවර්තන කෘති