మధురకవి గుండు మధుసూదన్

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation విశ్రాంత తెలుగు స్కూల్ అసిస్టెంట్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, శంభునిపేట, వరంగల్.
Location శేషాద్రిహిల్స్, రంగశాయిపేట, వరంగల్, తెలంగాణా రాష్ట్రం, India
Introduction తెలుఁగు పద్య సాహిత్యాభిమాని, పద్య కవి, మధురకవి, సహస్ర కవి మిత్ర, సహస్ర కవి రత్న, సహస్ర కవి భూషణ,
Interests తెలుగులో పద్యరచన, గ్రంథపఠనం, పాటలు వినడం మొ.
Favorite Movies పాత తెలుగు సినీమాలు
Favorite Music ఘంటసాల, సుశీల పాటలు, భక్తిగీతాలు, లలితసంగీతం
Favorite Books ప్రాచీనాధునిక తెలుగు పద్య గ్రంథాలు అన్నీ