<b>Kari Adóra Hauge</b>

My blogs

About me

Introduction 2009, denne sommeren var jeg på grafikk work-shop i Visegrad, ved broen over Drina, i Bosnia. Kunstnere fra hele verden møtes der hvert år for å vise solidaritet. Jeg ble beveget av tiltaket og tenker at kunsten beveger seg uavhengig av nasjoner og grenser, og har et eget språk som kan bygge broer og dempe konflikter. - i 2005 hadde jeg en utstilling i Galleri BOA som jeg kalte "Crosspoint". Den handlet om at jeg har nære relasjoner til personer fra arabiske land og kommer samtidig fra en familie med militære tradisjoner og blir følelsesmessig dratt mellom forskjellige kulturer og synspunkter. Jeg fortsetter å jobbe innenfor det samme temaet, vil fortelle om mennesker fra andre kontinenter, som har rømt fra krig, har mistet familie, har kommet hit pga kjærlighet, frykter for sine liv osv...
Jeg vil fortelle deres historie med bilder. Vise deres ulikhetheter, de er ikke en gruppe.
Jeg er så heldig at jeg møter mange innvandrere og kan stille spørsmå og får helt andre svar enn det jeg forventer. Deres ornamentikk og skrift inspirerer meg. Jeg lar meg påvirke og inspirere, sammen med min norske ballast blir det energi, - blir det bilder....