Mikko Ellilä

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Architecture
Location Finland
Links Audio Clip
Introduction Uskon objektiiviseen todellisuuteen, rationaaliseen ajatteluun ja tieteellisiin tutkimustuloksiin. Kannatan eurooppalaista kulttuuria, oikeusvaltiota, yksityistä omistusoikeutta ja vapaata markkinataloutta. Vastustan monikulttuurisuusideologiaa, islamia ja poliittisesti epäkorrektien tosiasioiden sensurointia. Olin syytteessä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan valtionsyyttäjä Mika Illmanin päätettyä nostaa syytteen entisen vähemmistövaltuutetun Mikko Puumalaisen (nyk. apulaisoikeuskansleri) tekemän tutkintapyynnön perusteella. Illman vaati minulle sakkorangaistusta siitä, että olin blogissani siteerannut oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja ja työministeriön julkaisemia työssäkäyntitilastoja. Nämä tilastot nimittäin osoittavat, että Afrikasta Suomeen tulleet maahanmuuttajat a) tekevät paljon enemmän rikoksia henkeä kohti kuin suomalaiset ja b) ovat työttöminä paljon useammin kuin suomalaiset. Illman on julkisesti sanonut, että hänen mielestään kaikki vertailut suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä pitäisi ehdottomasti sensuroida. Illman on siis fanaatikko, joka haluaa kieltää kansaa saamasta tietoja maahanmuuton seurauksista.
Interests kirjallisuus, klassinen musiikki, poliittinen keskustelu, pyöräily, uinti
Favorite Movies The Wickerman (1973), The Day of the Jackal (1973), Bob Roberts (1992), Moulin Rouge (2001)
Favorite Music Haydn, Händel, Meyerbeer, Bach, Wagner, Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Leoncavallo
Favorite Books Jean Raspail: Le camp des saints, Fredrik Lång: Bagges italienska resa, George Orwell: 1984, Robert Spencer: Totuus Muhammadista