Huseyin Ebu Emre

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Yanlız Allah'a kölelik
Location Altındağ, Ankara, Turkey
Links Audio Clip
Introduction Şüphesiz kibir, büyük bir afettir. Bunda seçkinler helak olur. Abidlerden, zahidlerden, alimlerden bundan kurtulanı nadirdir. Allah’ın düşmanı iblis aleyhilla’ne’nin başına gelenleri düşün; kibirlenip hased ettiğinde taşkınlık yaptı, isyan etti. Sonra yüz çevirip hileye ve ihanete sarıldı.
Interests Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
Favorite Movies “Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.”(İsra 37)
Favorite Music Allah Teala buyuruyor ki; “İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.(O şeytanki) hakkında şöyle hüküm verilmiştir: Şüphesiz kim onu dost edinirse, o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür.”(Hac 3-4)
Favorite Books Hakkıyla işiten ve hakkıyla gören Allah buyuruyor; “Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur.”(Mü’min 56)