Nuqaba' KUIS

My blogs

About me

Industry Student
Location Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia
Introduction Majis Perwakilan Nuqaba' ditubuhkan pada pertengahan tahun 2008, resolusi daripada NUTRA 08/09. Tujuan penubuhannya ialah bagi membantu Unit Hal Ehwal Islam, Jabatan Pembangunan Mashasiswa KUIS, dalam melaksanakan segala aktiviti kerohanian dan Sistem Tarbiyah Pelajar barjalan dengan lancar. Sebarang cadangan, aduan, atau persoalan, bolehlah emailkan kepada kami, nuqabakuis@gmail.com.