อรรถพล (เอ็กซ์ปากท่อ 7 )

My blogs

About me

Introduction นาย อรรถพล ลิ้มทรงธรรม เอ็กซ์ เกิดวันที่ 27 พ.ย.29 อายุ22ปี มีพี่น้อง 2 คน บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 740140 อาหารที่ชอบ ต้มยำทะเล ผลไม้มะม่วง ลำใย ชมพู่ กีฬาที่ชอบฟุตบอล และกรีฑา ชอบทีมแมนยู นักแตะที่ชอบ Beckham จบชั้น ประถมจากโรงเรียนปากท่อวิทยาคาร จบมัธยมจากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม กำลังศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี4