Ngu Trí

My blogs

About me

Industry Internet
Occupation Freelancer
Location Vietnam
Introduction Xin chào! Ngu Trí rất vui được giới thiệu hữu ích tới các bạn. Tuy còn hạn chế nhưng chia sẻ này sẽ bồi dưỡng một phần. Để mỗi sớm mai thức dậy, đi một ngày đàng lại học một sàng N.G.U"
Ngu Trí youtube instagram tumblr twitter whatsapp messenger email
Interests Sở Đoản và Sở Trường
Favorite Movies Phim Ảnh
Favorite Music Nhạc Nhẽo
Favorite Books Sách Báo