ಮನೋರಮಾ.ಬಿ.ಎನ್

My blogs

About me

Gender Female
Industry Arts
Occupation Lecturer/Editor
Location ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಹುಟ್ಟೂರು ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ. ವೃತ್ತಿ : ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ : ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ- ನರ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ದ್ವೈಮಾಸಿಕದ ಸಂಪಾದಕಿ. ನೃತ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ. ಜೊತೆಗೆ ಬರೆವಣಿಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ, ರಂಗ ಕಲೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ, ಓದುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ..... ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ www.noopurabhramari.com
Interests Bharatanatyam, Music, Yakshagana, ..Performing Arts.... Cinema, literarature
Favorite Music Classic, Fusion, Light Vocal