TÜRK KADINLAR KONSEYİ

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Occupation STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
Location ÇANKAYA, ANKARA, Turkey
Introduction Türk Kadınlar Konseyi, 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara’da kurulmuştur. Yine Bakanlar Kurulu karayla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır. Derneğin amacı: Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamaktır. Kadında; anne, eş, ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirir. Ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak, bu çalışmaları destekler. Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Kadın dernekleri Federasyonu’nun ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkinler Eğitim Vakfının kurucu üyesi, Türk Tanıtma Vakfının da üyesidir. Ayrıca, UNESCO Milli Komisyonu’nun kadın dernekleri arasında tek üyesidir. Bakanlar Kurulunun 13 Ocak 1960 gün ve 4/12577 sayılı kararı ile (Conseil İnternational des femmes) ile işbirliği yapılmasına ve Bakanlar Kurulu'nun 28 Haziran 1973 gün ve 7/6689 sayılı kararı ile Türk kelimesinin dernek adının başında kullanılmasına izin verilmiştir. Ankara Valiliği Emniyet Birinci Şube dosya No.su:06-02-96