Jan Henrik

My blogs

About me

Location Norway
Introduction Mitt navn er Jan Henrik Hasselberg. Dette er en blogg jeg av og til bruker for å skrive om smale temaer og saker som opptar meg. Mer informasjon om personen bak denne bloggen finnes på jhh.name.