Ove Gustafsson

My blogs

About me

Location Åtorp, Sweden
Introduction Har fotograferande som bisyssla, hobby och en möjlighet att vara kreativ. Arbetar numera med digital teknik men har en ambition att minimera manipuleringen av bilderna. Dokumentära bilder imponerar starkt men min målsättningen är att ta andra typer av bilder, gärna subjektiva och personliga.