കുറ്റ്യാടിക്കാരന്‍|Suhair

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ന്യൂറോടെക്നോളജിസ്റ്റ്
Location Kuttiadi, Calicut, Kerala, Dubai, India
Introduction 2006 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ജോലി ദുബായില്‍, മനസ്സ് നാട്ടില്‍...
Interests നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല പാട്ടുകള്‍, വായന (താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നേയുള്ളൂ, വായന തീരെ കുറവാണ്), Electronics/Electronic Gadgets, Neuroscience... അങ്ങനെയങ്ങനെ...