Γρηγόρης A. Μηλιαρέσης

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Occupation Journalist, translator, occasional photojournalist
Location Japan
Introduction Γράφω για διάφορα πράγματα -και, ενίοτε, τα φωτογραφίζω/I write about various things -and, occasionaly, photograph them/日本在住のギリシャ人ジャーナリスト/日本のあれこれを写真に撮り綴っている
Interests Japan, Edo culture, budo, classical budo, religion, politics, art, Kabuki, Edomoji
Favorite Books Tom Robbins, Douglas Adams, Terry Prachett, Brad Warner, Gudo Nishijima, Ellis Amdur, David Lowry, Donald Richie, Edward Seidensticker, Paul Waley, Marius Jansen, Karl Friday