Toon

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Antwerpen, Belgium
Introduction Like Darwin’s theory only the best adapted animal will survive this is also the case with idea’s. The best adapted idea (with is origin in coincided , “a mistake “ or a intended idea) will survive and produce new way’s of bookbinding. Evolution is important to make to it survive This blog has the intention to show my ideas, my techniques, my “Works in progress”,… It is then to you to pick out what seems to interest to you, try them out, adapt them and help to make evolution possible. Zoals Darwin's theorie al vermelde: enkel het best aangepaste dier zal overleven. Dit is ook van toepassing op ideeën. Enkel het idee (ontstaan door toeval, een vergissing of een bewust proces) dat het best is aangepast aan de realiteit zal overleven en nieuwe boekbindvormen mogelijk te maken. Deze blog heeft de bedoeling om mijn ideeën, mijn technieken, mijn "werken in uitvoering" te laten zien. Het is dan aan u om eruit te nemen wat interessant lijkt voor u. Het uit te proberen, aan te passen,... en zo evolutie mogelijk te maken.
Interests This blog is just a tool for me to let see some of my idea's. So i will use some "broken English". It is just a tool. Deze blog is enkel een middel (en geen doel). Een middel om enkele van mijn ideeën te laten zien. "Schabouwelijk" Nederlands en taalfouten allerhande zijn hiervan een consequentie.