Ramon Ferré

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Architecture
Occupation Arquitecte
Location Calafell, Tarragona, Spain
Introduction Arquitecte llicenciat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ETSAB, l'any 2000. Exerceixo la professió des de l'any 2001, com a lliberal. Compagino la professió amb la política local, havent estat regidor de Territori a l'Ajuntament de Calafell en diverses etapes, participant de forma activa en la revisió del seu planejament.