നികു കേച്ചേരി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation കഞ്ഞിവെപ്പ്,പാത്രം കഴുകൽ,വിളംബൽ
Location കേച്ചേരി, തൃശൂർ, India
Introduction ഞാൻ ഞാനല്ലാാാ.. അത്രന്നേ...
Interests എല്ലാം OK